Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2632 người đang online

THANH HÓA TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
100%

Ngày 24/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Các đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và đồng chí Bùi Đình sơn – Giám đốc sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tiêu biểu như: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật chuyên sâu, chuyên đề và lồng ghép vào các chương trình, đề án PBGDPL tổ chức 5.200 hội nghị cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 30.540 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến luật cho gần 2.700.000 cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Toàn tỉnh đã cấp phát được 5.796.680 tài liệu, trong đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL và ban, ngành đoàn thể các cấp đã in và phát hành gần 600.000 bản đề cương pháp luật, 64.000 cuốn hỏi đáp pháp luật, gần 34.000 Bản tin tư pháp. Đăng tải và phát sóng trên phương tiện thông tin đại chúng 105.752 tin, bài tuyên truyền pháp luật (Báo Thanh Hóa đăng tải hơn 60.000 tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện hơn 200 phóng sự, 40 cuộc tọa đàm, 32 phóng sự, 5 tiểu phẩm, gần 20.000 tin, bài; Hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng 786.162 chương trình PBGDPL…). Toàn tỉnh đã xây dựng 1.121 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, 1.150 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Về tổ chức PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân trên địa bàn tỉnh: các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã triển khai 570 hội nghị tập huấn cho 52.150 đại biểu là cán bộ thôn, bản, người có uy tín, đại diện hộ gia đình tiêu biểu, hộ nghèo…

Trong thành tích chung của tỉnh có phần đóng góp quan trọng của Ban Dân tộc tỉnh, đó là: Đã chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào vùng DTTS&MN của tỉnh bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp thu của đối tượng. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả một số đề án, dự án liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL như: Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”; Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2025”; Dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc CT135; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS… Nội dung trọng tâm PBGDPL được triển khai tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến: Các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc; các luật: Luật PBGDPL; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật BĐG; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật phòng, chống mua bán người; Luật người cao tuổi; Luật Trẻ em; Luật an toàn giao thông, Luật biên giới quốc gia, Luật bảo vệ và phát triển rừng ...

Đồng chí Cầm Bá Tường – Phó Ban Dân tộc phát biểu tham luận tại hội nghị

Với sự tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, trong 10 năm qua, Ban Dân tộc đã: Tổ chức được 252 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho hơn 27 nghìn lượt đại biểu trong đó chủ yếu là các đối tượng đặc thù như: đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ, tuyên truyền viên xã, thôn bản; biên soạn và cấp phát 23.350 cuốn Sổ tay tuyên truyền chính sách - pháp luật, 19.055 tờ áp phích, 33.450 tờ rơi các loại cấp phát cho cán bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số; in ấn và lắp đặt 232 pa nô trên địa bàn 223 xã thuộc vùng DTTS&MN của tỉnh. Đồng thời, Ban đã tích cực phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Đài PTTH các huyện, các báo in xây dựng được nhiều phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh, nhiều tin bài trên các báo in tuyên truyền PBGDL, nổi bật như: Phim tài liệu “Lời ru buồn bên dãy Pù Hu”, “Nạn tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống ở vùng cao Quan Sơn”, “Chuyện nhà Dính”, “Tuyên truyền pháp luật vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát”, “Không vi phạm luật HNGĐ có xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Câu chuyện giảm thiểu tảo hôn vùng đồng bào Mông”, “Hủ tục - Gốc rễ tảo hôn và HNCH thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, “Lời ru buồn trên bản Mông Tà Cóm”, “Nâng cao nhận thức cho thanh niên trước tình trạng tảo hôn”… Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác PBGDPL, theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc đã phối hợp với các bên liên quan thành lập các mô hình điểm như: Mô hình Câu lạc bộ Pháp luật tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh năm 2016; Mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về Bình đẳng giới tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân từ năm 2013 – 2015; hướng dẫn các huyện xây dựng các mô hình điểm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” và giai đoạn II từ 2021 - 2025.

Những thành tích đạt được 10 năm qua trong công tác PBGDPL của Ban Dân tộc đã góp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào vùng DTTS&MN, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống; tình hình vi phạm chính sách, pháp luật và đơn thư khiếu kiện vượt cấp trong vùng giảm đáng kể; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được tôn trọng, bảo tồn và phát huy; các tập tục lạc hậu cơ bản được đẩy lùi; vệ sinh môi trường được cải thiện; nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã giảm hẳn; an ninh trật tự trên các địa bàn giữ được ổn định, không phát sinh “điểm nóng”; lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường ... tất cả những vấn đề nêu trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Ghi nhận thành tích trong tham mưu cho lãnh đạo Ban tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong 10 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Chính sách và Tuyên truyền của Ban Dân tộc.

Đại diện phòng Chính sách và Tuyên truyền nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã được tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh: “Trong thời gian tới, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục cần phải đẩy mạnh hơn nữa, chú trọng chất lượng, hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”; Ban Dân tộc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào vùng DTTS&MN của tỉnh thông qua triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °