Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ và trong phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 24 - 02 - 2022
100%

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi công chức, đảng viên là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Để chung tay, góp sức cùng với cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời vẫn phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 22/02/2022 Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 127/BDT-VP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó Trưởng ban yêu cầu:

(1) Lãnh đạo, công chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ tại cơ quan. Lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng gương mẫu trong việc thực hiện, cụ thể:

- Chấp hành nghiêm chỉnh giờ làm việc hành chính;

- Thực hiện chủ trương 4 “tăng”, 2 “giảm”, 3 “không”, gồm: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; 5 tiêu chuẩn, đạo đức của cán bộ, cơ quan Ban Dân tộc Tỉnh;

- Mỗi công chức, người lao động phải đeo thẻ khi làm việc. Vắng mặt hoặc đi công tác phải báo cáo lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng theo quy định;

- Ứng xử hòa nhã, đúng mực với tổ chức, công dân khi liên hệ công tác.

(2). Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định đảng viên, công chức, người lao động giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú.

(3). Thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch Covid-19; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

(4). Kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Văn hóa công vụ. Đồng thời theo dõi chặt chẽ để đưa vào phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Tại Công văn này, Trưởng ban giao cho Chánh Văn phòng giúp Trưởng Ban thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với Trưởng Ban. Trưởng Ban sẽ trực tiếp kiểm tra đột xuất tại các phòng về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vai trò tiền phong, gương mẫu của công chức, đảng viên và người lao động một lần nữa được khẳng định. Mỗi công chức, đảng viên dù ở vị trí công tác nào, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan, đơn vị./.

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG...(30/06/2022 7:28 SA)

Công bố Quyết định thanh tra một số chính sách dân tộc tại thị xã Nghi Sơn(29/06/2022 8:50 SA)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045, TỈNH...(21/06/2022 2:07 CH)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6-2022 CỦA CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2022 9:23 CH)

Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc tại huyện Bá...(30/05/2022 7:12 SA)

BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT(28/03/2022 4:21 CH)

Thanh Hóa: Tạo động lực cho đồng bào DTTS thoát nghèo nhanh và bền vững(14/03/2022 7:18 SA)

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hóa(14/03/2022 7:14 SA)