Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2579 người đang online

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
100%

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/4/2022; là căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện mục đích cho vay về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chi phí học nghề.

Đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Nghị định dành 2 chương quy định cụ thể về cho vay hỗ trợ đất ở (chương II) và nhà ở (chương III); theo đó, đối tượng vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở bao gồm: hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS); hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN.

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở, chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Mức vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thoả thuận nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/hộ (đối với cho vay hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng/hộ (đối với cho vay hỗ trợ nhà ở).

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thoả thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Nghị định còn quy định cụ thể về cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề (chương IV), cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (chương V) và cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (chương VI).

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và UBND cấp tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nghị định này. Riêng đối với UBND cấp tỉnh, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền chính sách, tổ chức, triển khai theo quy định tại Nghị định này; Phê duyệt dự án dược liệu quý và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách vay vốn theo quy định tại Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V, Chương VI Nghị định này; Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách./.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °