Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
153 người đã bình chọn
315 người đang online

Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc tại huyện Bá Thước

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
100%

Từ ngày 25/5/2022, tại huyện Bá Thước, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Viện đào tạo và tư vấn phát triển Vision (Hà Nội) và UBND huyện Bá Thước tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho Đối tượng 3 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia lớp tập huấn có 212 đại biểu gồm các đối tượng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú trên địa bàn huyện Bá Thước.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng công tác tổ chức lớp tập huấn đồng thời đề nghị các học viên nghiêm túc tham gia lớp học để đạt kết quả cao nhất và mong muốn sau khóa học, học viên sẽ tiếp tục phát huy kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Ảnh: PGS.TS Lê Ngọc Thắng - nguyên Viện trưởng Viện dân tộc (ủy ban Dân tộc)

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được PGS.TS Lê Ngọc Thắng - nguyên Viện trưởng Viện dân tộc (ủy ban Dân tộc) truyền đạt, thảo luận 06 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Chuyên đề 5: Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số; Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua những nội dung trên, các đại biểu được trang bị những kiến thức tổng quan cơ bản, cốt lõi về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; tổng quan về những chính sách dân tộc đã và đang triển khai thực hiện trong tình hình hiện nay, các nội dung liên quan đến bản sắc văn hoá của các dân tộc, công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số… Từ đó, giúp học viên nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác dân tộc; đồng thời chuyên sâu hóa kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay./.

<

Tin mới nhất

THANH HÓA HỖ TRỢ HAI HUYỆN THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NGHÈO, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2025(21/02/2023 7:39 SA)

Gặp mặt Cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023(16/01/2023 10:15 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (13/01/2023 8:52 SA)

THANH HÓA THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG...(05/01/2023 2:21 CH)

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Tập thể và Cá nhân lãnh đạo, quản...(31/12/2022 7:06 SA)

XÃ LUẬN KHÊ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG TẠI 4 THÔN ĐBKK (16/12/2022 4:19 CH)

ĐIỆN VỀ THẮP SÁNG BẢN XA MANG(08/12/2022 6:52 SA)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào...(10/11/2022 8:17 SA)