Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2692 người đang online

Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ cho đồng bào Mông xã Tam Chung, huyện Mường Lát năm 2022

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đặc biệt có sự tham gia của đồng chí Lầu Minh Pó - nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện Mường Lát là báo cáo viên để cùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ cho đồng bào Mông xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Tham gia Hội nghị có 185 đại biểu. Dự khai mạc hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Mường Lát, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng Dân tộc, phòng Văn hóa và Thông tin; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác: Văn hóa Xã hội, Dân tộc, Nông lâm nghiệp, Tư pháp, Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc của xã Tam Chung. Đại biểu cấp thôn gồm: Trưởng bản, Bí thư chi bộ, Trưởng dòng họ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh bản, Người có uy tín, Ban công tác Mặt trận thôn và đại diện các hộ gia đình trong bản.

   Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã quán triệt với các đại biểu về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung của các hội nghị tuyên truyền tại vùng đồng bào Mông. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh: Theo Kế hoạch số 60 ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh, thì trong giai đoạn này tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện tốt nghi thức tang lễ theo nếp sống văn hóa mới để: (1) Toàn thể đồng bào Mông chúng ta đồng lòng thật sự, xóa bỏ cho được các tập tục lạc hậu còn tồn tại trong tang lễ, lựa chọn giữ gìn và phát huy những phong tục, giá trị văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong tang lễ, xây dựng nếp sống văn hoá mới bền vững; (2) Góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới và bảo đảm vệ sinh môi trường sống và sức khoẻ cho đồng bào; (3) Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Mông; (4) Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là: “Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ”, “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng”; (5) Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Hội nghị lần thứ Chín về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là: “Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; (6) Góp phần thực hiện tốt Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh và Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 696-QĐ/TU ngày 09/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị và động viên các đại biểu cố gắng tập trung theo dõi các nội dung mà các báo cáo viên trao đổi, truyền đạt để về triển khai tổ chức thực hiện tại gia đình, dòng họ và thôn bản mình cho thật tốt, góp phần vào thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Nông thôn mới…

Phát biểu chào mừng Hội nghị đồng chí Mai Xuân Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát động viên bà con tham gia hội nghị nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung và trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng bản làng văn hóa.

Các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên trực tiếp truyền đạt 08 vấn đề, đó là: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ. Vấn đề xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng làng/bản văn hóa. Vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống thành lập “Nhà nước Mông”.  Vấn đề về phòng chống mua bán người; phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tái trồng cây thuốc phiện. Vấn đề di cư tự do, truyền đạo và phát triển đạo trái pháp luật. Một số vấn đề về tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông; vận động đồng bào trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Vấn đề vận động thực hiện xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá; xây dựng hương ước, quy ước văn hoá tại vùng đồng bào Mông…; nhiều đại biểu đã mạnh dạn đưa các ý kiến để trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, thảo luận và đi đến thống nhất về quan điểm với mục đích nhằm tiếp tục giữ vững và thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong tang lễ cũng như các hoạt động văn hóa xã hội khác tại gia đình, dòng họ và thôn bản của mình góp phần tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các hủ tục lạc hậu trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

  1. Đ/c Cầm Bá Tường , Phó Trưởng Ban khai mạc Hội nghị.
  2.  Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
  3. Đ/c Mai Xuân Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại HN
  4. Đ/c Lầu Minh Pó, Nguyên PBT HU Mường Lát
  5. Đ/c Lâu Văn Lâu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, trao đổi nội dung tại HN
  6.  

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °