Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
338 người đã bình chọn
1211 người đang online

Công bố Quyết định thanh tra một số chính sách dân tộc tại thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

Sáng ngày 28/6, tại UBND thị xã Nghi Sơn, ông Lê Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân tộc đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại thị xã Nghi Sơn.

Tham dự buổi công bố quyết định có ông Mai Sỹ Lân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã, lãnh đạo UBND các xã, các đơn vị có liên quan và toàn thể thành viên Đoàn thanh tra của Ban Dân tộc.

Theo Quyết định số 53/QĐ-BDT ngày 14/6/2022, Ban Dân tộc tiến hành thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại thị xã Nghi Sơn. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được Trưởng ban Dân tộc phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-BDT ngày 23/12/2021. Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2020, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 20 ngày làm việc thực tế (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn Thanh tra gồm 04 thành viên do ông Lê Văn Dũng - Chánh Thanh tra Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Lê Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân tộc yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt; trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Phó Trưởng ban Dân tộc Lê Văn Hùng cũng đề nghị Lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn giao một đầu mối cố định để làm việc với Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, ông Mai Sỹ Lân - Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu ý kiến của Phó Trưởng ban Dân tộc Lê Văn Hùng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giao Văn phòng UBND&HĐND thị xã làm đầu mối thường xuyên liên hệ và làm việc với Đoàn; yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND các xã và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ lập báo cáo gửi về Đoàn thanh tra đúng thời hạn quy định; các đơn vị tạo điều kiện tối đa cho Đoàn Thanh tra làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu. 

<

Tin mới nhất

Tỉnh Thanh Hóa Tổ chức biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên...(30/05/2023 8:11 SA)

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào...(25/05/2023 8:01 SA)

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...(12/05/2023 6:49 SA)

Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt đại diện lưu học sinh Lào nhân dịp Tết...(07/04/2023 8:33 SA)

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN...(06/04/2023 7:56 SA)

THANH HÓA HỖ TRỢ HAI HUYỆN THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NGHÈO, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2025(21/02/2023 7:39 SA)

Gặp mặt Cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023(16/01/2023 10:15 SA)

Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (13/01/2023 8:52 SA)