Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Sáng ngày 29/6/2022 Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hầu A Lềnh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đồng Chủ trì Hội nghị. Đại biểu khách mời có các đồng chí Lãnh đạo cấp vụ của: Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ theo dõi Ủy ban Dân tộc…Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 52 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, với 1022 đại biểu tham gia.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng Dân tộc 11 huyện miền núi…

Tại Hội nghị có 09 tỉnh, thành phố được trực tiếp tham gia phát biểu ý kiến thảo luận; đại diện điểm cầu tỉnh Thanh Hóa đồng chí Mai Xuân Bình - Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu: Thống nhất cao với các báo cáo của UBDT, qua đó nắm được tình hình triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên toàn quốc cũng như những khó khăn, hạn chế của từng địa phương và những khó khăn chung của cả nước. Đối với tỉnh Thanh Hóa trước những thuận lợi khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được đẩy lùi, kinh tế tiếp tục được phục hồi và tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tình hình vùng đồng bào dân tộc ổn định góp phần chung vào kết quả của tỉnh, cụ thể: Về triển khai các chính sách dân tộc như: Chính sách đối với Người có uy tín; Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; bình đẳng giới … tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đối với tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 03 Chương trình, trong đó giao cho Ban Dân tộc là Cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia (CT1719), đây là một chương trình lớn vì vậy Ban Chỉ đạo của tỉnh cho phép thành lập Tổ giúp việc do Trưởng ban Dân tộc làm Tổ trưởng, các thành viên ở các cơ quan, đơn vị chủ trì các dự án thành phần, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.  Đồng thời với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo ban hành các chính sách đặc thù cho vùng DTTSMN của tỉnh như: UBND tỉnh đã giao cho Ban Dân tộc xây dựng Đề án “ Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 không còn là xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025”; xây dựng Đề án “Mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu sản phẩm có giá trị kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2025” để hỗ trợ việc phát triển và ổn định kinh tế xã hội cho người dân… Đồng chí cũng có ý kiến quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: sự tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục…; việc ban hành hướng dẫn thực hiện một số dự án, tiểu dự án thành phần còn chậm do vậy việc triển khai xuống cơ sở còn gặp nhiều khó khăn...

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc tính đến cuối tháng 6 năm 2022, hiện cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã thuộc khu vực I; 210 xã thuộc khu vực II; 1.551 xã thuộc khu vực III. 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhưng tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản được ổn định, đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường và kinh tế dần được mở cửa, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân vùng DTTS được phục hồi...

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…Trước đó, tại hội nghị lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 (09/08/2022 4:00 CH)

TẬP HUẤN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022(05/08/2022 8:17 SA)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG...(30/06/2022 7:28 SA)

Công bố Quyết định thanh tra một số chính sách dân tộc tại thị xã Nghi Sơn(29/06/2022 8:50 SA)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045, TỈNH...(21/06/2022 2:07 CH)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6-2022 CỦA CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2022 9:23 CH)

Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc tại huyện Bá...(30/05/2022 7:12 SA)

BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT(28/03/2022 4:21 CH)