Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP, năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
100%

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được đến trường. Từ đó, góp phần giúp các nhà trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Năm học 2021 – 2022 tỉnh Thanh Hóa có 10.518 học sinh của 152 trường thuộc 11 huyện được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo quy định, trong đó: Học sinh tiểu học là 3.031 học sinh của 63 trường tiểu học. Học sinh THCS là 4.303 học sinh của 63 trường TH&THCS và THCS. Học sinh THPT là 3.184 học sinh của 26 trường THCS&THPT và THPT, với số lượng là 1.437.510 kg gạo,

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ gạo, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu tiếp nhận, phân bổ, cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo các Quyết định xuất cấp của Tổng Cục  Dự trữ Nhà nước, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa tổ chức vận chuyển đến điểm trường chính của các trường học có học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo và giao gạo trên phương tiện của đơn vị; thông báo trước lịch cấp gạo cho các huyện, UBND các huyện đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo các nhà trường trong quá trình giao nhận gạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong mẫu gạo lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng của việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ- UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tổng số gạo và đối tượng được hưởng của năm học 2021-2022 giảm so với năm học 2020-2021 là 10.997 học sinh với 1.483.365 kg gạo.

Năm học 2022-2023, căn cứ theo các Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa dự kiến có khoảng 11.123 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo với số lượng gạo cần hỗ trợ là 1.494.570 kg, dự kiến thời điểm tiếp nhận gạo cho học kỳ I là cuối tháng 9/2022 và học kỳ II là cuối tháng 01/2023./.

<

Tin mới nhất

Thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số...(29/07/2022 9:32 SA)

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN...(05/07/2022 3:55 CH)

Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ cho đồng bào Mông xã Tam Chung,...(17/06/2022 8:32 SA)

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HOÁ TRONG TANG LỄ VÙNG ĐỒNG BÀO MÔNG NĂM 2022(03/06/2022 9:56 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số...(20/05/2022 4:23 CH)

BAN DÂN TỘC VÀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HỌP BÀN TÌM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH...(13/05/2022 3:11 CH)

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...(28/04/2022 9:55 SA)

Tọa đàm trực tuyến về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động...(27/04/2022 9:52 SA)