Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2669 người đang online

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày 03 - 01 - 2023
100%

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4461/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 – 2027. Tổng số người có uy tín được phê duyệt trong giai đoạn này là 1.281 Người /1.281 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Về thành phần dân tộc: dân tộc Mường có 627 người; dân tộc Thái có 484 người; dân tộc Dao có 13 người; dân tộc Mông có 43 người; dân tộc Kinh có 83 người; dân tộc Khơ Mú có 02 người; dân tộc Thổ có 29 người; về giới tính: có 1.200 nam và 81 nữ.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách Người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc kịp thời hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách, phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín theo quy định; giao UBND các huyện căn cứ chế độ và nguồn kinh phí được giao hằng năm tổ chức thực hiện các chính sách đảm bảo kịp thời đối với Người có uy tín, đồng thời hằng năm chủ động rà soát danh sách người có uy tín đưa ra, thay thế, bổ sung theo quy định.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hy vọng trong thời gian tới, bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh sẽ trở thành “điểm tựa và cầu nối” vững chắc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, của địa phương cơ sở; tích cực hơn nữa trong vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế; bài trừ những hủ tục và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng bản, làng quê hương ngày càng giàu, đẹp, bình yên./.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °