Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2296 người đang online

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
100%

Ngày 31/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4796/QĐ-UBND phê duyệt danh sách học sinh các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2022 – 2023.

Đối tượng được hưởng chính sách là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS &THPT công lập là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Căn cứ các quyết định: Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.138 học sinh/40 trường được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở.

Mức hỗ trợ tiền ăn: mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng /năm học/ học sinh.

Mức hỗ trợ tiền nhà ở: đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/ học sinh.

Về nhiệm vụ hỗ trợ, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ đến các nhà trường để các nhà trường công bố, công khai kết quả và tổ chức thực hiện; Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và danh sách học sinh được phê duyệt thẩm định trình cấp phân bổ kinh phí cho các nhà trường thực hiện; giao Hiệu trưởng các trường THPH, trường THCS&THPT tổ chức công bố công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tình hình thực tế học sinh của nhà trường, tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho học sinh, quản lý và quyết toán đảm bảo theo quy định.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °