Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
680 người đang online

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
100%

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 03 huyện Bá Thước, Ngọc Lặc và Quan Hóa, tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức cho 396 đại biểu là người có uy tín.

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt tại các Hội nghị. Đại biểu mời dự Hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện và phòng Dân tộc các huyện có đại biểu tham gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và cả nước; tình hình thời sự, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về quốc phòng - an ninh và tình hình quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi; những thủ đoạn mới, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam; tuyên truyền phổ biến một số nội dung luật như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; Luật An ninh mạng; Luật Dân quân tự vệ; Luật Quốc phòng…; một số nội dung về phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc triển khai trên địa bàn vùng miền núi dân tộc giai đoạn 2021 – 2025; với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, vai trò trách nhiệm của bản thân và gia đình người có uy tín trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, vận động cộng đồng các dân tộc thực hiện tốt chính sách dân tộc; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo lòng tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Qua Hội nghị, các đại biểu người có uy tín cho rằng, đây là những nội dung hết sức thiết thực, cần thiết đối với người có uy tín, qua đó giúp cho người có uy tín có thêm nhiều thông tin và thuận lợi hơn khi về tham gia công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đưa công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, xây dựng thôn, bản kinh tế ngày càng phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ấm no, văn minh và hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ảnh 1: Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban khai mạc hội nghị tại huyện Ngọc Lặc.

Ảnh 2: Đại biểu người có uy tín huyện Bá Thước tham gia hội nghị.

Ảnh 3: Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giảng bài tại hội nghị.

Ảnh 4: Báo cáo viên Sở Tư pháp giảng bài tại hội nghị.

<

Tin mới nhất

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV(13/03/2024 7:19 SA)

Một số điểm mới của Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu...(19/01/2024 4:38 CH)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 TỈNH THANH HÓA, NĂM 2023(16/01/2024 7:15 SA)

BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ...(04/12/2023 8:01 SA)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đón và làm việc với Đoàn học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình (09/11/2023 7:13 SA)

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - HIỆU QUẢ TỪ HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT(25/10/2023 11:00 SA)

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...(26/07/2023 8:19 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh...(16/06/2023 8:26 SA)

    °