Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2441 người đang online

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023

Đăng ngày 22 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH- BĐD ngày 22/02/2023 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (BĐD HĐQT NHCSXH) về kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, từ ngày 06 đến ngày 12/9/2023, Đoàn công tác của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại các huyện: Nga Sơn, Thạch Thành, Lang Chánh.

Đoàn công tác do đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh, cán bộ phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, trực tiếp kiểm tra tại một số hộ vay vốn từ NHCSXH và có các buổi làm việc với toàn thể BĐD HĐQT NHCSXH các huyện: Nga Sơn, Thạch Thành, Lang Chánh.

Tại các buổi làm việc, các BĐD HĐQT NHCSXH các huyện đã báo cáo với đoàn kiểm tra của tỉnh về hoạt động của BĐD HĐQT và của Phòng giao dịch NHCSXH huyện tính đến ngày 31/8/2023. Nhìn chung, trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, BĐD HĐQT NHCSXH các huyện đã bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho Nhân dân.

Kết luận các buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí  Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại các huyện đươc kiểm tra, giám sát; đồng thời cũng đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn các huyện. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị BĐD HĐQT huyện, Ban giảm nghèo các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương tín dụng chính sách nhất là các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; chính sách hổ trợ lãi xuất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng sử dụng vốn vay có hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 225/KHUBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 23-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; huy động tối đa tiền gửi của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao tỷ lệ trong tổng nguồn vốn tín dụng của huyện; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; các hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp; các tổ giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến về sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác cũng lưu ý đối với BĐD HĐQT huyện quan tâm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 128/KH-BĐD ngày 22/5/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH tại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, các văn bản chỉ đạo của các cấp thẩm quyền có liên quan; trong đó quan tâm 04 nhiệm vụ giải pháp liên quan đến nhiệm vụ của BĐD HĐQT huyện, Phòng Giao dịch huyện và khẩn trương nghiên cứu, triển khai, tổ chức thực hiện tốt yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1226-CV/TU ngày 30/8/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác:

 

Ảnh: Làm việc với BĐD HĐQT Thạch Thành sau khi đi kiểm tra thực tế một số hộ tại Thôn Hợp Tiến, xã Thành Hưng

Ảnh: Làm việc với BĐD HĐQT Lang Chánh sau khi đi kiểm tra thực tế một số hộ tại Thôn Viên, xã Giao An

Ảnh : Thăm mô hình dưa Kim Hoàng hậu của hộ Mai Văn Tuấn và một số hộ khác tại Thôn Tam Linh, xã Nga Thắng, Nga Sơn

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °