Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
417 người đang online

Năm học 2023 – 2024, tỉnh Thanh Hóa có 38 trường và 3.151 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP

Đăng ngày 31 - 01 - 2024
100%

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 485 QĐ-UBND phê duyệt danh sách học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2023 – 2024.

Đối tượng áp dụng là những học sinh đang học tại các trường THPT. THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, theo đó đối với học sinh THPT phải có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km trở lên và học sinh THCS phải có khoảng cách từ nhà đến trường từ 7 km trở lên; những nơi có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá thì đối với học sinh THPT có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km và học sinh THCS có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 7 km.

Mức hỗ trợ tiền ăn: mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Mức hỗ trợ tiền nhà ở: đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Căn cứ các quyết định: Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định danh mục địa bàn  (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày…. Năm học 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa có 3.151 học sinh/38 trường được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở.

Về nhiệm vụ hỗ trợ, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và  Đào tạo chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định hồ sơ học sinh, danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định; thông báo danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ đến các nhà trường để các nhà trường công bố, công khai kết quả và tổ chức thực hiện; Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và danh sách học sinh được phê duyệt thẩm định trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các nhà trường thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định; giao Hiệu trưởng các trường THPH, trường THCS&THPT tổ chức công bố công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2023 - 2024; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tình hình thực tế học sinh của nhà trường, tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho học sinh, quản lý và quyết toán đảm bảo theo quy định./.

<

Tin mới nhất

Năm học 2023 – 2024, tỉnh Thanh Hóa có 38 trường và 3.151 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ...(31/01/2024 1:46 CH)

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

    °