Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
593/KH-BDT 23/09/2020 Kế hoạch Luật và các Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9
565/KH-BDT 17/09/2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc năm 2021
562/KH-BDT 16/09/2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025
541/KH-BDT 08/09/2020 Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
177/KH-UBND 20/08/2020 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
457/BDT-KHTH 29/07/2020 V/v công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.
62-CV/ĐU 29/06/2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền Quý III, năm 2020
26/TB-DBĐHNT 26/06/2020 Thông báo tuyển sinh năm 2020-2021
95/QĐ-BDT 19/05/2020 về việc ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc tại Ban Dân tộc Thanh Hóa”;
746/SVHTTDL-NSVHGĐ 31/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19
1 2 3 4 5 6