Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://ncov.moh.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
593/KH-BDT 23/09/2020 Kế hoạch Luật và các Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9
541/KH-BDT 08/09/2020 Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
177/KH-UBND 20/08/2020 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
457/BDT-KHTH 29/07/2020 V/v công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.
62-CV/ĐU 29/06/2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền Quý III, năm 2020
26/TB-DBĐHNT 26/06/2020 Thông báo tuyển sinh năm 2020-2021
746/SVHTTDL-NSVHGĐ 31/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19
11/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng
10/CT-UBND 28/03/2020 V/v tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
591/HD-BDT 18/09/2019 Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo Kết luận số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 Hội dồng nhân dân tỉnh khóa XVII
1 2 3 4 5 6