Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 694/KH-BDT
Ngày ban hành 13/11/2018
Trích yếu Kế hoạch Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm Y tế
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống