Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 39/BDT-VP
Ngày ban hành 21/01/2019
Trích yếu Về việc cử đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống