Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 316/BDT-CSTT
Ngày ban hành 17/05/2019
Trích yếu Về lưu ý thêm một số nội dung Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 cấp huyện, năm 2019
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống