Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 62-CV/ĐU
Ngày ban hành 29/06/2020
Trích yếu V/v triển khai công tác tuyên truyền Quý III, năm 2020
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống