Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 879/BDT-CSTT
Ngày ban hành 30/11/2020
Trích yếu V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 5. CV 879 BDT về triển khai QĐ 33 TTg.pdf
6. Hệ thống mẫu biểu kèm theo CV 879 BDT.xls