Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
566 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 564/KH-BDT
Ngày ban hành 28/07/2021
Trích yếu Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực Công tác dân tộc
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 2.-KH-thuc-hien-Quyet-dinh-so-1521QD.TTg_tuongcbbdt-28-07-2021_15h26p51(28.07.2021_15h44p06)_signed.pdf
    °