Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 249/BC-BDT
Ngày ban hành 14/12/2021
Trích yếu Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan Ban Dân tộc năm 2021.
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chuyen-doi-so_binhmxbdt-14-12-2021_15h43p10(14.12.2021_16h00p43)_signed.pdf