Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 21-CV/ĐU
Ngày ban hành 01/04/2022
Trích yếu V/v tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực Công tác dân tộc
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV-gui-cac-chi-bo-ve-cuoc-thi-viet-chinh-luan-BV-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang.pdf
DUK.CV-581-DUK-ve-cuoc-thi-viet-chinh-luan.pdf
Kế hoạch 762 TW.pdf