Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
373 người đã bình chọn
1698 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 19/TB-BDT
Ngày ban hành 12/07/2023
Trích yếu Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị”, thuộc nguồn kinh phí năm 2022 của Chƣơng trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm TB19.pdf
    °