Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
558 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 26/TB-BDT
Ngày ban hành 15/12/2023
Trích yếu Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tƣ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực Công tác dân tộc
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB-don-vi-chu-tri-lien-ket-lan-5.pdf
    °