Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 180/BC-BDT
Ngày ban hành 20/12/2016
Trích yếu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc 2016
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống