Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 53-KH/ĐU
Ngày ban hành 19/07/2017
Trích yếu Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT năm 2017
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống