Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 71-KH/ĐU
Ngày ban hành 12/10/2016
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa”
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống