Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

  • Sáng 18/5 tại Hà Nội, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

  • Chiều ngày 12/5/2022, tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Dân tộc và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi nội dung công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua và bàn định các giải pháp triển khai thực hiện tín dụng chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

  • Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025

  • Chiều 22/4/2022, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức Tọa đàm trực tuyến với các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hóa và Nghệ An về việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động bài trừ biến tướng của tục “bắt vợ” ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBDT ngày 14/12/2021 của Uỷ ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình “Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025” và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; ngày 19/4/2022 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-BDT để triển khai thực hiện Chương trình. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào DTTS về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; từng bước thay đổi, xóa bỏ các hủ tục, định kiến về giới trong đồng bào DTTS.

  • Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 25/02/2022 của Uỷ ban Dân tộc, ngày 31/3/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 261/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Với mục đích: Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, quan tâm, phối hợp, cùng vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc đối với lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc hiện hành; giúp cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát huy vai trò, chủ động, tích cực trong việc triển khai, giám sát và thực hiện các chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng DTTS&MN; tuyên truyền các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1