Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
384 người đã bình chọn
617 người đang online
https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/cds/index.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

TỔ CHỨC CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2024 (27/05/2024)

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 20/10/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi...

Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (25/01/2024)

Sáng ngày 24/01/2024, đồng chí Mai Xuân Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Dân tộc chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Lễ trao Tặng Huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (07/11/2023)

Huy hiệu Đảng là ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng ngày 07/11/2023, Đảng bộ Ban Dân tộc long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Văn Hoàn - Phó Trưởng ban Dân tộc, đảng...

Đại hội công đoàn Ban Dân tộc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp (21/03/2023)

Ngày 20/3/2023, Công đoàn Ban Dân tộc đã tổ chức thành công Đại hội toàn thể lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TẠI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT (20/09/2022)

Ngày 15/9/2022, Chi đoàn Ban Dân tộc phối hợp với Đoàn sở Tư pháp đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát.

HỘI NGHỊ: nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW (31/08/2022)

Ngày 23/8, Đảng bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt:

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Như Thanh lần thứ IV thành công tốt đẹp (23/05/2024)

Sáng ngày 22/5/2024, Huyện Như Thanh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024 với sự tham dự của 129 đại biểu chính thức đại diện cho gần 42 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Như Thanh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV - năm 2024 thành công tốt đẹp (24/04/2024)

Sáng ngày 23/4/2024, huyện Thường Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân. Đây là Đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV (13/03/2024)

Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2024; Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 11152/UBND-VX về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc...

Một số điểm mới của Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (19/01/2024)

Ngày 23/11/2023 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo đó có một...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 TỈNH THANH HÓA, NĂM 2023 (16/01/2024)

Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai...

BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN HỌC TẬP, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719 NĂM 2023. (04/12/2023)

Triển khai Kế hoạch số 1348/KH-BDT ngày 08/11/2023/2023 của Ban Dân tộc về tổ chức đi học tập kinh nhiệm phát triển kinh tế và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày...

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/QĐ-BDT 23/01/2024 V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuât giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ dự án: Xây dựng phòng họp trực tuyến và phần mềm báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
45/BDT-CSTT 11/01/2024 v/v thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/KL-TTr 16/12/2023 Kết luận Thanh tra việc thực hiện Chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT; Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại huyện Cẩm Thủy
26/TB-BDT 15/12/2023 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tƣ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
204/BC-BDT 27/11/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2023
25/TB-BDT 09/11/2023 Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
02-KH/BTC 25/10/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024
19/TB-BDT 12/07/2023 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị”, thuộc nguồn kinh phí năm 2022 của Chƣơng trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
107/BC-BDT 15/06/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
39/BC-BDT 17/03/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số quý I năm 2023
1 2 3 4 5 6    
    °