HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ THÔN BẢN XÃ BIÊN GIỚI HIỀN KIỆT, HUYỆN QUAN HÓA

Vừa qua, tại Quan Hóa đã diễn ra Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đại biểu là cán bộ thôn, bản của xã biên giới Hiền Kiệt.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đồng bào các dân tộc thiểu số; trong các ngày từ 21/10 đến hết ngày 23/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND huyện Quan Hóa tổ chức thành công Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đại biểu là cán bộ thôn, bản của xã biên giới Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

Thành phần tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã Hiền Kiệt và 42 đại biểu là cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã được các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp và Công an tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật trợ giúp pháp lý, Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật bảo hiểm y tế; Luật Biên giới Quốc gia; Luật an ninh Quốc gia; Luật phòng chống mua bán người; Luật phòng chống ma túy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luât phòng chống ma túy. Đồng thời, các đại biểu cũng được trang bị thêm một số kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt là đối với địa bàn xã biên giới Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nơi có địa hình hiểm trở, luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm, tình hình an ninh trật tự đang còn phức tạp tại khu vực biên giới. Hy vọng rằng với các kiến thức đã được truyền đạt tại Hội nghị, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn những điều luật cơ bản, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khi trở về địa phương sẽ trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, giúp đồng bào nâng cao hiểu biết về pháp luật, vận dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn biên giới./.

Bùi Thị Hiền