Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Thanh Hóa đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía bắc và Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đưa ra, thay thế, bổ sung năm 2019; Công văn số 7044/UBND-VX ngày 07/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương tổ chức các lớp tập huấn và hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu biểu năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 05/11/2019 đến ngày 15/11/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức đưa Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc và Hà Nội năm 2019.  Đoàn gồm có 45 đại biểu, trong đó có 40 đại biểu người có uy tín và 05 cán bộ phục vụ Đoàn, do đồng chí Lương Văn Tưởng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trước khi Đoàn đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh gặp mặt thân mật, động viên và tặng quà cho các đại biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lương Văn Tưởng bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ 40 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh được đi tham quan, học tập năm 2019. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của các Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong thời gian qua và mong muốn các vị tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tiếp tục giữ vững đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; phát huy vai trò “cầu nối” giữa đồng bào, Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; vận động người dân ở thôn, bản và động viên con cháu trong gia đình tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.

Tại buổi gặp mặt Ủy ban Dân tộc, đồng chí Lương Văn Tưởng, thay mặt Đoàn đại biểu đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương và việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; trong đó, đặc biệt chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò, vị trí của mình. Thực tiễn đã chứng minh nhiều người có uy tín không những làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con, cộng đồng dân cư thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà họ còn là những tấm gương sáng trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, là lực lượng nòng cốt góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tại địa phương. Người uy tín còn là nhân tố tích cực trong vận động người dân ở thôn, bản và động viên con cháu trong gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống…Nhờ đó, tình hình chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường

Tại buổi gặp mặt Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đánh giá cao kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chính sách đối với người uy tín nói riêng và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu Người có uy tín. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ Người có uy tín của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tuyên truyền, vận động đồng bào nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Trong thời gian đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn, Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, đón tiếp nhiệt tình của Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân tộc các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái và thành phố Hà Nội; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu Người có uy tín giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cư trú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan một số di tích lịch sử nổi tiếng như: Khu di tích lịch sử Pắc Bó, Khu di tích lịch sử Tân Trào (ATK), Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam…; Tham quan một số mô hình trồng cam, bưởi tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang; mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái; mô hình chăn nuôi bò sữa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội...

Qua  tham quan, học tập kinh nghiệm đã giúp cho đại biểu người có uy tín tiếp thu được những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực và tạo thêm động lực để người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền vận động bà con các dân tộc thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa./.

Hoa Bùi