BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG NĂM 2023.

Trong tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; Hội nghị phổ biến kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn của huyện Bá Thước.

Ảnh: Đ/c Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa khai mạc Hội nghị

Đồng chí Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc Thanh Hóa chủ trì 2 Hội nghị.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện được tổ chức vào ngày 16-17/3/2023 tại Thành phố Thanh Hóa, tham gia hội nghị có 117 đại biểu thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có các xã, thôn, bản miền núi của tỉnh. Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được các giảng viên truyền đạt nội dung về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp can thiệp để phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT); kỹ năng và phương pháp truyền thông trực tiếp; cách thức xây dựng và triển khai các hoạt động tại mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và HNCHT; kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, sân khấu hóa trong tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện bổ sung nhiều kiến thức, kỹ năng để tiếp tục vận dụng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và các giải pháp can thiệp nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS.

Ảnh: Đ/c Lò Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước phát biểu chào mừng Hội nghị tại huyện Bá Thước.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn là xã đặc biệt khó khăn duy nhất của huyện Bá Thước được tổ chức vào ngày 30 – 31/3/2023 tại huyện Bá Thước. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện; đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc, phòng Tư pháp huyện; đại điện lãnh đạo và công chức UBND xã Thành Sơn và 60 đại biểu của 06 thôn, bản gồm Trưởng bản hoặc Bí thư Chi bộ, Người có uy tín, Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận thôn và đại diện các hộ gia đình trong thôn. Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các nội dung trọng tâm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các nội dung cốt lõi của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở, các nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số … Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đồng thời qua đó nắm bắt được các nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nắm bắt được các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn cơ sở.

Ảnh: Các báo cáo viên giảng bài tại các hội nghị

Thông qua các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền hy vọng rằng các học viên, các đại biểu sẽ vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu, về địa phương thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm giúp bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là đối với đồng bào các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” và nội dung của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Cao Thị Hòa