Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 685/BDT-VP
Ngày ban hành 08/11/2018
Trích yếu V/v tăng cường ứng dụng CNTT và đảm đảm an toàn hệ thống thông tin mạng cơ quan Ban
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống