Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 158/QĐ-BDT
Ngày ban hành 08/11/2018
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống