Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 140/HD-BCĐ
Ngày ban hành 08/03/2019
Trích yếu Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm Tải xuống