Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 17/05/2019
Trích yếu Các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội DTTS lần thứ 3 cấp huyên 2019
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống