Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 17/05/2019
Trích yếu Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội DTTS - Của Ban Dân tộc
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống