Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 542/KH-BDT
Ngày ban hành 28/08/2019
Trích yếu Kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống