Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 211/BC-BDT
Ngày ban hành 08/08/2019
Trích yếu Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Ban Dân tộc
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống