Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 412/BDT-VP
Ngày ban hành 27/06/2019
Trích yếu V/v thực hiện gửi văn bản điện tử
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống