Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 451/BDT-CSTT
Ngày ban hành 11/07/2019
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực CNTT
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống