Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

  • Đại gia đình các dân tộc vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 28 dân tộc anh em cùng chung sống từ lâu đời. Để bạn đọc có thêm thông tin với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa, Ban Dân tộc tỉnh xin trân trọng giới thiệu tổng quan về 6 dân tộc thiểu số chủ yếu ở Thanh Hóa đã và đang cùng các dân tộc anh em trong tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc anh em. Góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời hằng mơ ước.