Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
314 người đang online
  • Ngày 18/6/2019, huyện Cẩm Thủy đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III (2019 – 2024) với 150 đại biểu đại diện cho hơn 66.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện Cẩm Thủy tham gia.

  • Sáng ngày 29/5/2019, Huyện Thạch Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện thứ III. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và một số huyện miền núi trong tỉnh … cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

  • Sáng ngày 22/5, Huyện Quan Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện thứ III năm 2019. Tham dự đại hội có ông Lương Văn Tưởng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, các huyện miền núi trong tỉnh…cùng 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

    °