Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
376 người đã bình chọn
73279 người đang online
 • Sáng ngày 23/4/2024, huyện Thường Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân. Đây là Đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

 • Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2024; Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 11152/UBND-VX về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV, trong đó giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, tham mưu xây dựng Kế hoạch và các nhiệm vụ triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1302/UBDT-DTTS.

 • Ngày 23/11/2023 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo đó có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

 • Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kế thừa, chuyển tiếp hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc trong giai đoạn mới; đồng thời, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững.

 • Triển khai Kế hoạch số 1348/KH-BDT ngày 08/11/2023/2023 của Ban Dân tộc về tổ chức đi học tập kinh nhiệm phát triển kinh tế và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 (Chương trình 1719); trong tháng 11 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 03 Đoàn công tác, học tập kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 1719 tại các tỉnh Tây Nguyên; các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Miền Trung. Thành phần Đoàn gồm: Công chức của các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đại biểu cấp huyện, xã, thôn của các huyện thuộc phạm vi Chương trình 1719.

 • Chiều ngày 05/11/2023, ông Cầm Bá Tường – Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức cho giáo viên và học sinh các dân tộc thiểu số thuộc tổ tư vấn thanh niên của 12 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về nội dung “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Thanh Hóa.

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) được xem là cầu nối giúp pháp luật đến với mọi người một cách kịp thời, nhanh chóng. Nhiều năm gần đây Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL thông qua việc tổ chức các hội nghị, tập huấn, cấp phát sổ tay, áp phích, tờ rơi, tờ gấp. Năm 2023, cùng với việc tiếp tục TTPBGDPL thông qua các hình thức nêu trên, Ban Dân tộc đã đổi mới công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các Hội thi dành cho các cháu thanh thiếu niên tại các Trường PTDTNT-THCS; trong tháng 10 đã tổ chức 02 Hội thi tại hai huyện Như Thanh và Thạch Thành.

 • Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nội dung số 03 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025; Ngày 25/7/2023 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-BDT về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 • Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và được xác định là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đây là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn miền núi của tỉnh. Chương trình có nhiều nội dung liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi đã và đang tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các huyện miền núi phát triển, thu hẹp dần khoảng cách với miền xuôi; từ đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của 11 huyện miền núi.

 • Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Tại Hội trường tầng 1 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

 • Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với UBND huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông cho 35 bản thuộc 05 xã có đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn huyện Mường Lát

 • Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 03 huyện Bá Thước, Ngọc Lặc và Quan Hóa, tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức cho 396 đại biểu là người có uy tín.

 • Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà và giao lưu với đại diện các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nước CHDCND Lào.

 • Trong tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; Hội nghị phổ biến kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn của huyện Bá Thước.

 • Ngày 17 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Hỗ trợ huyện Bá Thước và huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu chung là: Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 7%/năm trở lên (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo). Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 của 02 huyện giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ (đầu năm 2022) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; phấn đấu thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 02 huyện tăng 1,8 lần so với năm 2020.

 • Gặp mặt cán bộ hưu trí trong dịp đón xuân về là hoạt động thường niên, thể hiện truyền thống đoàn kết, ghi nhớ những đóng góp và tri ân đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo và các công chức, lao động của Ban qua các thời kỳ trong công tác dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan Ban Dân tộc cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển dân tộc và miền núi của tỉnh.

1 2 3 4 5 6    
  °