Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2445 người đang online
 • Triển khai Kế hoạch số 1348/KH-BDT ngày 08/11/2023/2023 của Ban Dân tộc về tổ chức đi học tập kinh nhiệm phát triển kinh tế và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 (Chương trình 1719); trong tháng 11 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 03 Đoàn công tác, học tập kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 1719 tại các tỉnh Tây Nguyên; các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Miền Trung. Thành phần Đoàn gồm: Công chức của các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đại biểu cấp huyện, xã, thôn của các huyện thuộc phạm vi Chương trình 1719.

 • Chiều ngày 05/11/2023, ông Cầm Bá Tường – Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức cho giáo viên và học sinh các dân tộc thiểu số thuộc tổ tư vấn thanh niên của 12 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về nội dung “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Thanh Hóa.

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) được xem là cầu nối giúp pháp luật đến với mọi người một cách kịp thời, nhanh chóng. Nhiều năm gần đây Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL thông qua việc tổ chức các hội nghị, tập huấn, cấp phát sổ tay, áp phích, tờ rơi, tờ gấp. Năm 2023, cùng với việc tiếp tục TTPBGDPL thông qua các hình thức nêu trên, Ban Dân tộc đã đổi mới công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các Hội thi dành cho các cháu thanh thiếu niên tại các Trường PTDTNT-THCS; trong tháng 10 đã tổ chức 02 Hội thi tại hai huyện Như Thanh và Thạch Thành.

 • Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nội dung số 03 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025; Ngày 25/7/2023 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-BDT về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 • Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và được xác định là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đây là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn miền núi của tỉnh. Chương trình có nhiều nội dung liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi đã và đang tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các huyện miền núi phát triển, thu hẹp dần khoảng cách với miền xuôi; từ đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của 11 huyện miền núi.

 • Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Tại Hội trường tầng 1 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

 • Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với UBND huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông cho 35 bản thuộc 05 xã có đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn huyện Mường Lát

 • Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 03 huyện Bá Thước, Ngọc Lặc và Quan Hóa, tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức cho 396 đại biểu là người có uy tín.

 • Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà và giao lưu với đại diện các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nước CHDCND Lào.

 • Trong tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; Hội nghị phổ biến kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn của huyện Bá Thước.

 • Ngày 17 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Hỗ trợ huyện Bá Thước và huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu chung là: Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 7%/năm trở lên (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo). Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 của 02 huyện giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ (đầu năm 2022) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; phấn đấu thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 02 huyện tăng 1,8 lần so với năm 2020.

 • Gặp mặt cán bộ hưu trí trong dịp đón xuân về là hoạt động thường niên, thể hiện truyền thống đoàn kết, ghi nhớ những đóng góp và tri ân đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo và các công chức, lao động của Ban qua các thời kỳ trong công tác dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan Ban Dân tộc cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển dân tộc và miền núi của tỉnh.

 • Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu chung là: Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, có một số sản phẩm đặc sản; khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

 • Sáng ngày 04/01/2023, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình 1719) và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 • Chiều ngày 29/12/2022 Ban Dân tộc tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Tập thể và Cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2022.

 • Luận Khê là xã đặc biệt khó khăn duy nhất của huyện Thường Xuân giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Với mục đích nhằm Tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong những ngày đầu tháng 12 năm 2022, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thường Xuân, về thành lập, duy trì tổ truyền thông cộng đồng năm 2022; Hội LHPN xã Luận Khê đã tổ chức ra mắt 04 Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Chiềng, thôn Hún, thôn Buồng và thôn An Nhân, đây cũng là 04 thôn ĐBKK của xã.

1 2 3 4 5 6    
  °