Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
73 người đã bình chọn
3789 người đang online
 • Ngày 08/11/2018, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 158/QĐ-BDT về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 • Để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng, đảm bảo các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đề nghị các phòng chuyên môn, bộ phận, công chức, lao động trong cơ quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

 • Trong 2 ngày 19-20/10, tại thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ phòng dân tộc, cán bộ xã, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS thuộc 2 huyện miền núi Quan Hóa và Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa.

 • Nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào do mưa lũ gây ra trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018 ở các huyện vùng cao miền núi Thanh Hóa, ngày 21/9/2018, đoàn công tác của Ban Dân tộc do đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Trưởng Ban dẫn đầu cùng lãnh đạo các phòng và các tổ chức quần chúng trong cơ quan Ban Dân tộc đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại sau mưa lũ tại 2 huyện Quan Hóa và Cẩm Thủy.

 • Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú và kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi thuộc chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững năm 2018;

 • Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

 • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 607/UBND-VX ngày 15/01/2018 về việc rà soát việc thực hiện các chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc theo yêu cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1018/TB-HĐND ngày 13/12/2017 về thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XVII;

 • Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg;

 • Ngày 11/06/2018, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 52/QĐ-BDT về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 • Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” tỉnh Thanh Hóa;

 • Thực hiện Thông báo số 1018/TB-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về Thông báo Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 607/UBND-VX ngày 15/01/2018 về việc rà soát việc thực hiện các chính sách Trung ương và của tỉnh về công tác Dân tộc; Tháng 02 năm 2018, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách của Trung ương và tỉnh về công tác dân tộc và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2018, gửi UBND các huyện và các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan để triển khai thực hiện.

 • Nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Cơ quan công tác Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (04/4/1947 – 04/4/2018), được sự thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, ngày 31/3/2018, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội thao giao lưu cầu lông giữa công chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong hệ thống công tác dân tộc toàn tỉnh.

 • Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên và hướng tới kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Dân tộc, chiều 22/3/2018, tại Ban Dân tộc, Chi đoàn Ban Dân tộc và Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức buổi giao lưu thể thao – văn nghệ chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

 • Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

 • Mồng 8 tháng 3 hằng năm được thế giới tổ chức kỷ niệm ngày mà phụ nữ toàn thế giới đã sát cánh bên nhau đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng, giải phóng phụ nữ khỏi những bất công, áp bức và ngược đãi của xã hội và cả trong gia đình, khẳng định vị thế của mình. Đây cũng là dịp Việt Nam kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - tôn vinh công lao to lớn của phụ nữ Việt Nam với tấm lòng biết ơn vô hạn, tình cảm trân trọng đối với những người phụ nữ đã góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát triển kinh tế, giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc, nhiều phụ nữ đã thể hiện được vai trò của mình đã và đang đảm nhận những trọng trách to lớn của đất nước cũng như đối với Thế giới.

1 2 3 4 5 6